De ce să alegi acest curs

 • Conținutul la înalte standarde de calitate, dezvoltat în parteneriat cu profesioniști specializați în supervizare

 • Calificarea pentru ocupația de Supervizor în servicii sociale

 • Posibilitatea de a profesa imediat

 • Oportunități relevante de networking cu alți profesioniști din domeniul social

Cui se adresează?

Programul de formare se adresează profesioniștilor cu studii socio-umane eligibile care, în urma absolvirii cu succes a cursului, vor putea oferi servicii de supervizare individuală și de grup în servicii sociale.

Conținut

 • Delimitarea conceptuală și definiția supervizării

 • Funcția supervizorului ca parte din procesul de dezvoltare profesională în context organizațional

 • Responsabilitatea supervizorului și a persoanelor supervizate

 • Avantajele și principiile supervizării

 • Tehnici & metode

Structură

 • 1

  I. Formare teoretică

  • 1.Grafic desfasurare curs

  • 2.Prezentare Concordia Academia

  • 3.Standardul ocupațional & Supervizarea în România

 • 2

  Modulul 1

  • Hai sa facem cunostinta!

  • Obiectivele de formare modul 1

  • 1.1 Delimitări conceptuale

  • 1.2 Rolurile și competențele supervizorului

  • 1.3 Dimensiunile supervizării

  • 1.4 Planificarea și pregătirea supervizării

  • 1.5 Etapele ședinței de supervizare

  • 1.6 Educația adultului

  • 1.7 Comunicarea

  • Lucru individual - tema final modul

  • Evaluare modul I

 • 3

  Aplicații practice -Modul 1

  • Exercițiu Avantaje - dezavantaje supervizare

  • Exercițiu reflecție- închidere ziua 1

  • Reflecția de dimineață - ziua 2

  • Exercițiu - Responsabilitățile supervizorului

  • Tactici ale supervizatilor

  • Exercițiu - Etapele supervizării

  • Reflecția de dimineață - ziua 3

  • Nevoi de instruire adult

  • Exercițiu - Tipuri de comunicare

  • Exercițiu - Ascultare activă

  • Exercițiu- Construire obiectiv SMART

  • Reflecție încheiere Modul I

 • 4

  Modul 2

  • Obiectivele de formare modulul 2

  • 2.1 De la control la supervizare- Relația de supervizare

  • 2.2 Etica supervizării individuale, de grup și de echipă

  • 2.3 Etica relaţiei dintre supervizor și instituția partener/client

  • 2.4 Metode şi tipuri de intervenție specifice supervizării în servicii sociale

  • 2.5 Prezentarea și exersarea tehnicilor creative de supervizare

  • 2.6 Cunoaşterea şi aplicarea metodelor de supervizare în dezvoltarea organizaţională specifică serviciilor sociale

  • Evaluare modul II

  • Tema pe acasă M2

 • 5

  Modul 3

  • 3.1 Teoria conflictului

  • 3.2 Gestionarea conflictelor

  • 3.3 Tipuri de conflicte/ Strategii de solutionare ale conflictului

  • 3.4 Supervizorul în gestionarea situațiilor conflictuale

  • 3.5 Functii si roluri

  • 3.6 Roluri in echipa

  • Tema pe acasă M3

 • 6

  Modul 4

  • 4.1 Niveluri de ascultare si ascultare activa

  • 4.2 Rolul feedback-ului în supervizare

  • 4.3 Puterea obisnuintei

  • 4.4 Managementul timpului

  • 4.5 Conceptul se stres

  • Tema pe acasă M4

 • 7

  Modul 5

  • 5.1 Metode creative

  • 5.2 Protectia copilului

 • 8

  II. Biblioteca cu resurse

  • Resurse modul 1

Promisiunea noastră

La finalul cursului vei:

 • înțelege și vei fi gata să îți exerciți noua ocupație de supervizor;
 • avea abilitățile necesare pentru oferirea serviciilor de supervizare individuală și grup/echipă.

Structură

Programul prevede un total de 375 ore (125 ore teorie și 250 ore practică ce se realizează în cadrul organizațiilor/instituțiilor alese de participanți) pe parcursul a 12 luni. Cursurile sunt organizate în format blended (formare față în față alternată cu formare online sincron și asincron).

Contactează-ne pentru mai multe detalii

Pentru informații privind costul programului, inclusiv eventuale programe de burse asociate vă rugăm să contactați pe:

Alina Gârleanu – Manager produs

alina.garleanu@concordia.org.ro

Telefon: +40 762 867 090