Ce este supervizarea?

Supervizarea este un instrument de suport, menit să susțină profesionistul, ca individ și ca membru de echipă, în gestionarea corectă a încărcăturii emoționale a muncii sale. Supervizarea este un proces în care practicianul este acompaniat în parcursul său de dezvoltare personală și profesională, este ghidat profesional spre soluționarea eficientă și etică a dificultăților. 

Prin urmare, serviciile de supervizare sprijină evoluția profesională a practicienilor din servicii sociale printr-un proces ghidat de reflecție, ajută la identificarea/delimitarea rolului profesionistului, la asumarea responsabilităților și la buna funcționare a echipei în scopul unei gestionări adecvate a situațiilor complexe cu care aceasta se confruntă la locul de muncă.

Supervizarea ajută în aceeași măsură si în luarea distanței potrivite față de cazuri și favorizează integrarea experienței cu fundamentele teoretice.

Tipuri de supervizare

Serviciile de supervizare în domeniul social oferite de CONCORDIA Academia, pot lua forma unor:

  • Ședințe de supervizare individuală

    (durată: 60 de minute)

  • Ședințe de supervizare de grup/echipă

    (durată: 90 de minute, dimensiune grup/echipă 6-10 persoane)

Sesiunile de supervizare pot fi desfășurate online sau fizic, în funcție de nevoile specifice ale clientului.

Supervizorii CONCORDIA Academia

Supervizorii din echipa CONCORDIA Academia au o experiență de lungă durată în servicii sociale și dețin diploma de supervizori în servicii sociale (ANC).

Albert Cuffner

Are 18 ani de experienţă în domeniul social ca voluntar, educator, asistent social şi coordonator de proiect. În iunie 2005 şi-a terminat studiile la Facultatea de Asistenţă Socială din Bucureşti. Între 2008-2009 a fost membru al Comisiei de Protecţie a Copilului din Judeţul Prahova. În prezent lucrează ca supervizor în cadrul CONCORDIA, este Coordonator de Proiect pentru un proiect rezidenţial pentru tineri şi Coordonator Administrativ al Școlii Profesionale CONCORDIA și Coordonator Administrativ pe Edu Campus Concordia.

Cornelia Burtscher

Are 10 ani de experiență în servicii sociale, în dezvoltarea organizațională în echipa internațională CONCORDIA. În prezent, Cornelia este supervizor și formator de Management Social și are 6 ani de experiență în formare și supervizare în servicii sociale. A terminat studiile de „Social and Health Management“ la HFH Hamburg și un MBA la IUBH Berlin.

Bogdan Sebastian Cuc

Este psihanalist, membru titular al Societății Române de Psihanaliză (SRP), societate componentă a IPA (International Psychoanalytic Association). Este membru al Comitetului Științific al SRP, președinte al Comisiei de Etică a SRP. Are o experienţă de peste 20 de ani în psihanaliză cu copii, adolescenți şi adulţi. Este trainer, supervizor şi consultant pentru dezvoltarea organizaţiilor. Bogdan este preşedintele Asociaţiei Supervizorilor din România, vice-preşedinte al Fundaţiei Internaţionale pentru Copil și Familie “Dr. Alexandra Zugrăvescu", precum şi vice-preşedinte al EURODIR, rețea europeană de instituții de formare pentru domeniul Medico-social. Are un doctorat în psihopatologie şi psihanaliză la Universitatea Paris 13, Sorbonne Paris Cite.

Claudia Cojocaru

Psiholog și psihoterapeut cu o experiență de peste 10 ani în domeniul social, în lucrul cu copii, adolescenți și familiile acestora. În prezent, oferă servicii de suport și consultanță pentru echipele multidisciplinare din care fac parte, supervizare individuală și de echipă pentru celelalte echipe ale organizației. De asemenea, în domeniul supervizării dezvoltă, împreună cu echipa, servicii de formare și supervizare externă. Prin experiența de lucru directă cu beneficiarii, caută să integreze nevoile și caracteristicile acestora în strategiile pe care organizația le-a dezvoltat de-a lungul timpului.

Mihaela Zanoschi

Alina Gârleanu

Asistent social principal, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul serviciilor sociale, atât publice cât și private, implicat în elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, dezvoltarea, furnizarea și managementul de servicii sociale către persoane, grupuri și comunități vulnerabile.

Cadru legal

Supervizarea profesională este prevăzută de standardele minime de calitate și este condiție pentru licențierea, acreditarea și reacreditarea serviciilor sociale, având la bază următoarele acte normative:

  • Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

  • Ordinul nr. 31 din 14 ianuarie 2015 referitor la aprobarea instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;

  • Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

Programează acum o ședință de supervizare!

Scrie-ne la academia@concordia.org.ro și te vom contacta în cel mai scurt timp!