Ce este supervizarea?

Supervizarea este un instrument de suport, menit să susțină profesionistul, ca individ și ca membru de echipă, în gestionarea corectă a încărcăturii emoționale a muncii sale. Supervizarea este un proces în care practicianul este acompaniat în parcursul său de dezvoltare personală și profesională, este ghidat profesional spre soluționarea eficientă și etică a dificultăților. 

Prin urmare, serviciile de supervizare sprijină evoluția profesională a practicienilor din servicii sociale printr-un proces ghidat de reflecție, ajută la identificarea/delimitarea rolului profesionistului, la asumarea responsabilităților și la buna funcționare a echipei în scopul unei gestionări adecvate a situațiilor complexe cu care aceasta se confruntă la locul de muncă.

Supervizarea ajută în aceeași măsură si în luarea distanței potrivite față de cazuri și favorizează integrarea experienței cu fundamentele teoretice.

Tipuri de supervizare

Serviciile de supervizare în domeniul social oferite de CONCORDIA Academia, pot lua forma unor:

  • Ședințe de supervizare individuală

    (durată: 60 de minute)

  • Ședințe de supervizare de grup/echipă

    (durată: 90 de minute, dimensiune grup/echipă 6-10 persoane)

Sesiunile de supervizare pot fi desfășurate online sau fizic, în funcție de nevoile specifice ale clientului.

Supervizorii CONCORDIA Academia

Supervizorii din echipa CONCORDIA Academia au o experiență de lungă durată în servicii sociale și dețin diploma de supervizori în servicii sociale (ANC).

Albert Cuffner

Practician experimentat cu peste 18 ani vechime în domeniul social ca asistent social, îndrumător și consilier . Albert este supervizor acreditat din 2018 și formator în cadrul CONCORDIA Academia.

Cornelia Burtscher

Are 10 ani de experiență în servicii sociale, în dezvoltarea organizațională în echipa internațională CONCORDIA. În prezent, Cornelia este supervizor și formator de Management Social și are 6 ani de experiență în formare și supervizare în servicii sociale. A terminat studiile de „Social and Health Management“ la HFH Hamburg și un MBA la IUBH Berlin.

Bogdan Sebastian Cuc

Este psihanalist, membru titular al Societății Române de Psihanaliză (SRP), societate componentă a IPA (International Psychoanalytic Association). Este membru al Comitetului Științific al SRP, președinte al Comisiei de Etică a SRP. Are o experienţă de peste 20 de ani în psihanaliză cu copii, adolescenți şi adulţi. Este trainer, supervizor şi consultant pentru dezvoltarea organizaţiilor. Bogdan este preşedintele Asociaţiei Supervizorilor din România, vice-preşedinte al Fundaţiei Internaţionale pentru Copil și Familie “Dr. Alexandra Zugrăvescu", precum şi vice-preşedinte al EURODIR, rețea europeană de instituții de formare pentru domeniul Medico-social. Are un doctorat în psihopatologie şi psihanaliză la Universitatea Paris 13, Sorbonne Paris Cite.

Claudia Cojocaru

Psiholog și psihoterapeut cu o experiență de peste 10 ani în domeniul social, în lucrul cu copii, adolescenți și familiile acestora. În prezent, oferă servicii de suport și consultanță pentru echipele multidisciplinare din care face parte, supervizare individuală și de echipă pentru profesioniștii din domeniul social. De asemenea, în domeniul supervizării dezvoltă, împreună cu echipa CONCORDIA Academia programele de formare aflate în portofoliu.

Mihaela Zanoschi

Este asistent social principal, membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. Mihaela are experiență de peste 20 de ani în servicii sociale ca asistent social, manager, formator, evaluator și mai nou ca supervizor. A absolvit masterul Supervizare și evaluare în asistența socială la Universitatea din București și programul de formare Supervizor în servicii sociale al CONCORDIA Academia. În prezent oferă servicii de supervizare individuală și de echipă pentru proiectele Concordia. Este președintele executiv al organizației "Bună Ziua Copii din România” și coordonatorul serviciului rezidențial de tip familial ”Casa Betania”. De asemenea, este membru în Comisia pentru Protecția Copilului Vaslui și președintele Comisiei de cercetare în asistența socială din cadrul CNASR.

Alina Gârleanu

Asistent social principal, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul serviciilor sociale, atât publice cât și private. Alina este supervizor acreditat și managerul de produs pentru Supervizare, în cadrul echipei CONCORDIA Academia. Expertiza Alinei cuprinde și domeniile dezvoltării serviciilor sociale adresate categoriilor vulnerabile.

Cadru legal

Supervizarea profesională este prevăzută de standardele minime de calitate și este condiție pentru licențierea, acreditarea și reacreditarea serviciilor sociale, având la bază următoarele acte normative:

  • Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

  • Ordinul nr. 31 din 14 ianuarie 2015 referitor la aprobarea instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;

  • Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

Programează acum o ședință de supervizare!